Historia parafii | Parafia pw. NMP Matki Kościoła w Białymstoku

Parafię ustanowił bp Edward Kisiel mocą dekretu erekcyjnego z 10 maja 1988 r. Wydzielono ją z terytorium parafii Wniebowzięcia NMP i parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Pierwszym proboszczem został mianowany ks. Stanisław Rabiczko. Wkrótce, w roku 1988, zbudowano tymczasową kaplicę drewnianą z materiału pozyskanego z rozebranej kaplicy w Zwierzyńcu Wielkim, dzięki czemu parafia w pełnym zakresie czynności duszpasterskich wraz z katechizacją mogła od 1 września 1988 r. funkcjonować samodzielnie.

Centrum życia religijnego parafii był początkowo dom katechetyczny, zbudowany jeszcze przed powstaniem parafii staraniem proboszcza parafii św. Stanisława, ks. Mieczysława Stopczyńskiego.

Ks. S. Rabiczko objął parafię 3 lipca 1988 r. i niedługo potem, bo na przełomie lat 1988/89 zbudował przy domu katechetycznym tymczasową drewnianą kaplicę. Budowę kościoła parafialnego według projektu inż. arch. Andrzeja Chwaliboga rozpoczęto 4 maja 1990 r. Realizację inwestycji koordynował kierownik budowy, inż. Krzysztof Jan Grochowski. Kamień węgielny, który poświęcił papież Jan Paweł II podczas wizyty w Białymstoku 5 czerwca 1991 r. wmurowano we wrześniu 1991 r.

Wielkokubaturowa, dwupoziomowa budowla została założona na rzucie wachlarzowym, a jej monumentalną bryłę utworzyły geometrycznie cięte segmenty. Zarówno swoją wielkością, jak i strukturą oraz elewacją kościół wyróżnia się w otoczeniu blokowego osiedla. Po oddaniu do użytku dolnej kondygnacji tam przeniesiono nabożeństwa parafialne. Świątynia w stanie surowym z przykryciem była gotowa w 1996 r. Jeszcze tego roku rozpoczęto tam sprawowanie służby Bożej, mimo że prace wykończeniowe trwały nadal.

Po śmierci ks. S. Rabiczki w 2004 r. proboszczem parafii został ks. Leon Grygorczyk, który dokończył budowę świątyni i wzniósł od podstaw plebanię, gdyż takowej dotąd nie było, a duchowni mieszkali w zaadaptowanych pomieszczeniach domu katechetycznego.